โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
เขตพื้นที่บริการ
เขตพื้นที่บริการ - บ้านถ้ำเวียงแก หมู่ที่ 1
เขตพื้นที่บริการ - บ้านผาหมี หมู่ที่ 10