โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน - ขาว ชมพู

สีขาว     แสดงถึง    ความบริสุทธิ์   ความสะอาด

สีชมพู    แสดงถึง    ความอ่อนน้อมถ่อมตน

อักษรย่อ - ส.ท.