โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
135 หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก  ตำบลนาไร่หลวง  อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน 55160
เบอร์โทรศัพท์ 097-950-6752
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.พ. 62 O-NET ป.6
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 O-NET ม.3
18 ธ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561/2
12 ธ.ค. 61 ถึง 13 ธ.ค. 61 กีฬากลุ่ม อำเภอ สองแคว ปีการศึกษา 2561
12 ธค เสื้อด้านในกีฬา สี เขียว
06 ธ.ค. 61 ประชุมคณะครู และบุคคลากร เวลา 15.30 น ห้องประชุม รร
ห้องประชุม รร แต่งกาย สุภาพ บริหารงานบุคคล
28 พ.ย. 61 ถึง 29 พ.ย. 61 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561